Privacybeleid

HZ Automatisering (hierna beschreven als wij/ons) helpt en faciliteert bij ICT-vraagstukken rondom het werken in de Cloud, gebruik van Online Telefonie, het beheren en onderhouden van uw lokale ICT omgeving, en hosting.

Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Onze website kan links of verwijzingen bevatten van andere sites en bronnen. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van die andere sites en bronnen. We adviseren u dan ook om altijd het privacybeleid van de betreffende website te lezen.

Wij  gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgen wij voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals deze geïmplementeerd zal worden in de Nederlandse wet (de Relevante Wetgeving).

Gebruik van onze website

Wanneer u een verzoek aanvraagt voor een van onze services op de site, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen voor de aangevraagde dienst(en). De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers.

Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Met het begrip persoonsgegevens wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Welke gegevens verzamelen en wat doen we ermee?

Om gebruik te maken van onze diensten vragen wij u om de volgende gegevens (of een deel van):

 • Naam
 • Naam bedrijf
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Verwerkers

Indien noodzakelijk voor het leveren van de diensten die wij aanbieden kan het voorkomen dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen een verwerkersovereenkomst overeen waarin wordt vastgelegd dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Deze andere partijen ontvangen alleen die gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij hun geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan een van onze partners die zorgen voor de uitvoering van de opdracht die u bij ons geplaatst heeft. Zij zullen zorg dragen voor de opslag en beveiliging van de gegevens en uitvoering van onderdelen van onze service. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving.

Communicatie

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Bewaartermijn

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die zijn omschrijven. Uw gegevens blijven bewaard zolang u klant bent bij ons, omdat we zonder die gegevens de diensten niet kunnen leveren. Als u geen klant meer bent zullen uw gegevens worden verwijderd. Ook zullen we inactieve klanten verwijderen. Dan wel conform wet- en regelgeving.

Cookies

Op de site zijn cookies aanwezig, informatie over al deze cookies vindt u op de pagina Cookiebeleid-EU (gelinkt in de cookiemelder).

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd.

Social Media

In onze website zijn social media buttons aanwezig, hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Beveiliging

Wij doen er redelijkerwijs alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden.

Uw rechten

Sommige gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U hebt daarom de volgende rechten:

 • U mag ons vragen om inzage in uw gegevens.
 • U mag ons vragen om correctie, beperking of het verwijderen van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst.
 • U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie op uw verzoek ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet hoeft te doen.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.
 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap , als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerking.
 • U mag uw toestemming om u gegevens te verwerken altijd weer intrekken.
 • Vanaf het moment dat u uw toestemming intrekt mogen wij dan geen gegevens meer van u verwerken.

Geheimhouding

Wij houden alle vertrouwelijke informatie geheim voor onbevoegden. Onder vertrouwelijk informatie begrijpen wij alle informatie waarvan u hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Alle werknemers van Mr. Blocks hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Vragen, contact en feedback

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of u wilt gegevens inzien, bewerken of verwijderen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Telefoon: +31 (0) 38 4672770
Mail: info@hzautomatisering.nl
Adres: Popovstraat 20-36, 8013RK te Zwolle

KVK 05053235
Vestigingsnr. 000005089964

Remote support
Ontvang hulp op afstand
Remote support
Ontvang hulp op afstand
Remote support
Ontvang hulp op afstand
Remote support
Ontvang hulp op afstand